Budowa sieci wodociągowej w ul. Bursztynowej

Wybrany został wykonawca inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Bursztynowej w Rembelszczyźnie i ul. Regatowej w Stanisławowie Pierwszym”. Została nim firma JR-SANBUD z Grodziska Mazowieckiego. Wprowadzenie na budowę planowane jest 2 marca.
Łączna długość budowanej sieci wodociągowej wyniesie 1052 metry. Planowany termin wykonania prac upływa 15 maja 2015 r. ich koszt wyniesie 182 tys. złotych.

Inwestycja dofinansowana będzie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 74 tys. zł.
Ze środków PROW gmina uzyska także refundację kosztów wybudowanej w 2014 r. infrastruktury wodociągowej w ul. Gościnnej i ul. Letniej w Stanisławowie Drugim. Łączny koszt dofinansowania tych inwestycji wyniesie 48,5 tys. zł.