Budowa wodociągu gminnego w ulicach Żywicznej w Michałowie-Grabinie oraz Rodziny Kalińskich w Józefowie.

W ulicy Żywicznej budowa wodociągu została zakończona w październiku. Położono 420 metrów infrastruktury, za kwotę 47 tys. zł. Wykonawcą prac był Zakład Usług Budowlanych „Inwokan” z Wyszkowa.

Ta sama firma realizuje inwestycję w ulicy Rodziny Kalińskich w Józefowie. Tutaj wodociąg liczy 340 metrów i zostanie włączony do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Wiosennej. Koszt inwestycji wynosi 61 tys. zł, a zakończenie prac wyznaczony został do końca listopada.