Dokończenie budowy ochronnego systemu kanalizacyjnego Zalewu Zegrzyńskiego na terenach Gmin Nieporęt i Serock – wchodzących w skład Aglomeracji Serock, w celu przeciwdziałania degradacji krajobrazu i środowiska przyrodniczego na Mazowszu

loga.jpg

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013″

Beneficjent: Gmina Nieporęt

Tytuł projektu: „Dokończenie budowy ochronnego systemu kanalizacyjnego Zalewu Zegrzyńskiego na terenach Gmin Nieporęt i Serock – wchodzących w skład Aglomeracji Serock, w celu przeciwdziałania degradacji krajobrazu i środowiska przyrodniczego na Mazowszu”

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: ponad 81%

Opis projektu

18 września Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Wójt Gminy Nieporęt podpisali umowę na realizację ważnych dla regionu inwestycji.

Projekt, w który Gmina Nieporęt występuje jako Lider, a Gmina Serock jako Partner, realizowany jest w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dokończona zostanie budowa ochronnego systemu kanalizacyjnego Jeziora Zegrzyńskiego w Gminie Nieporęt i Serock. Pozwoli to na to likwidację szamb na terenie prywatnych posesji i w licznych ośrodkach wypoczynkowych, leżących nad Jeziorem Zegrzyńskim. Wpłynie to na poprawę czystości wody w zbiorniku i na ochronę jego środowiska. Wsparcie unijne w przypadku tego projektu wyniesie ponad 27,5 mln złotych.
Na terenie gminy Nieporęt, w Białobrzegach i Ryni, powstanie 10,4 km sieci kanalizacyjnej. Jak zaznaczył podczas spotkania w Urzędzie Gminy Nieporęt marszałek Adam Struzik, bez dofinansowania ze środków unijnych realizacja tak dużej, w skali całego Mazowsza, inwestycji nie byłaby możliwa.

W ramach niniejszego projektu zrealizowano budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Wojska Polskiego i Plażowej. W ul. Plażowej wybudowany został kanał sanitarny o długości 411 metrów.
W ulicy Wojska Polskiego kanał sanitarny o długości 2663 metrów. Na skrzyżowaniu obu ulic powstały 2 przepompownie ścieków wraz z komorą zasuw oraz komorą pomiarową. Wykonawcą zakończonych juz prac przy ul. Wojska Polskiego i ul. Plażowej była firma DKM – Laskowscy z Kobyłki.

Rozstrzygnięte zostało również zamówienie publiczne na budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Białobrzegi – Rynia.

W ramach tego etapu wybudowanych zostanie 6,5 km kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz 4 pompownie ścieków.

Wykonawca – konsorcjum firm: PRI KNAUBER Sp. z o.o. Sp. k, Legionowo, PPI CHROBOK S.A., Bojszowy, Instalatorstwo Sanitarne, CO i Gaz Stanisław Knauber Legionowo.
Termin wykonania umowy – do dnia 29 maja 2015 roku.

Inwestycja realizowana jest w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i stanowi dokończenie budowy ochronnego systemu kanalizacyjnego Jeziora Zegrzyńskiego. Dofinansowanie wyniesie 81% poniesionych kosztów.

Prace przy ul. Wojska Polskiego
Prace przy ul. Wojska Polskiego
ul. Główna - luty 2014
ul. Stegna - luty 2014
ul. Radzymińska - kwiecień 2014
ul. Radzymińska - kwiecień 2014

ulica Główna - lipiec 2014
ulica Główna - lipiec 2014
ulica Polna, lipiec 2014
ulica Polna, lipiec 2014
ulica Wczasowa, lipiec 2014 r.
ulica Wczasowa, lipiec 2014 r.
ulica Wczasowa, lipiec 2014 r.