Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Wykonanie dokumentacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej  w Nieporęcie – rejon Pilawy oraz Nieporęt-Wschód, w terminie do 10 grudnia 2018 roku, za kwotę 98,1 tys. zł.

Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w ul. Cichej w Rembelszczyźnie i ul. Strużańskiej w Józefowie, na odcinku od ronda do ul. Poziomkowej, w terminie do końca 2018 roku, za łączną kwotę 46002 zł.