Przebudowa kładki nad Kanałem Żerańskim

Przebudowa kładki nad Kanałem Żerańskim