Kiedy ponownie pojedziemy 705 do Metra Marymont?

Wraz z rozpoczęciem przebudowy mostu Grota-Roweckiego i trasy AK, skrócona została tymczasowo trasa linii autobusowej 705 do pętli na Żeraniu. Było to konieczne posunięcie w związku z remontem estakad wjazdowych i zjazdowych z mostu, którymi przejeżdżało 705 i występującymi utrudnieniami w ruchu. Wymusiło to na jadących do centrum Warszawy dodatkową przesiadkę, w drodze do stacji Metro Marymont. Rozwiązaniem, które skróciłoby czas dojazdu i uprościło przejazd, wydawało się skierowanie autobusu przez Most Północny, bezpośrednio do pętli przy stacji Metro Młociny. Z takim wnioskiem Wójt Maciej Mazur wystąpił w lipcu 2014 roku do Zarządu Transportu Miejskiego – o skierowanie linii 705 lub 735 przez Most Północny do Metra Młociny.

W odpowiedzi ZTM wykonał porównanie czasu dojazdu z gminy Nieporęt do centrum Warszawy, przy skorzystaniu z różnych opcji podróży. Obliczono m.in. czas dojazdu do centrum z ostatnim przystankiem 705 na pętli FSO oraz z ostatnim przystankiem przy Metrze Młociny. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazywały, że skierowanie autobusów do Metra Młociny nie skróci czasu dojazdu do centrum Warszawy, w porównaniu z czasem przejazdu z pętli FSO.

Po zakończeniu pierwszego etapu przebudowy mostu Grota-Roweckiego, pasażerowie 705 mieli nadzieję na przywrócenie trasy do Metra Marymont. Niestety, w obecnej sytuacji komunikacyjnej w rejonie pętli FSO, takie rozwiązanie okazało się jeszcze niemożliwe do zrealizowania. Skierowanie autobusu uruchomionym wjazdem na most Grota-Roweckiego nie skróci czasu dojazdu do centrum miasta, z uwagi na uciążliwe korki, jakie tworzą się w tym obszarze, w związku z kolejnym etapem przebudowy mostu. Ponadto, brak jest obecnie estakady zjazdowej na trasie z Marymontu do Nieporętu (przy pętli Żerań). Przywrócenie trasy linii 705 do pętli Metro Marymont nastąpi po zakończeniu budowy estakad wjazdowych i zjazdowych i przywróceniu płynności ruchu na całej trasie.