Kolej do Zegrza Południowego – jest porozumienie

List intencyjny podpisany został niemal równo rok od chwili, kiedy władze powiatu legionowskiego przy wsparciu samorządów gminnych, w tym gminy Nieporęt, rozpoczęły starania o rewitalizację linii kolejowej, prowadzącej do Zegrza Południowego. Jeszcze wcześniej, bo już w 2012 roku, wójt Maciej Mazur wnioskował do Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o wpisanie do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 jako zadania priorytetowego rewitalizacji linii kolejowej z Warszawy przez Nieporęt do Tłuszcza, wraz z połączeniami do Zegrza Południowego.

22 października ubiegłego roku ówczesny starosta legionowski Jan Grabiec wspólnie z zarządem Kolei Mazowieckich zorganizował konferencję pod tytułem „Szynobusem do Zegrza”. Kolejne spotkania i uzgodnienia doprowadziły do podpisania, w lutym 2015 roku, przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) listu intencyjnego na realizację programu polepszenia przewozów przy wsparciu unijnych środków RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W dokumencie wśród inwestycji do realizacji znalazły się prace na linii nr 28 na odcinku Wieliszew – Zegrze Południowe. Przed kilkoma tygodniami inwestycja wpisana została do rządowego Krajowego Programu Kolejowego.
Spotkanie 16 października i podpisane porozumienie to deklaracja sygnatariuszy ich udziału w przedsięwzięciu stosownie do posiadanych kompetencji. PKP PLK S.A. realizować będzie prace remontowe na linii, ZTM Warszawa świadczyć usług przewozowe na niej, Samorząd Województwa umieści zadanie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego, natomiast samorządy lokalne partycypować będą w kosztach utrzymania linii na ustalonych przez strony porozumienia zasadach.

By przywrócenie pociągów na trasie Wieliszew-Zegrze Południowe stało się faktem, wykonać należy niezbędne prace, w tym m.in. odbudowę toru na stacji Zegrze Płd. na oczekiwanej długości peronu oraz na brakującym odcinku pomiędzy terenem P.P.H. Fermata a stacją oraz gruntowne uporządkowanie nieużywanego obecnie peronu.