Linia N-SKM

W lutym 2011 r. rozstrzygnięte zostało zamówienie publiczne na obsługę komunikacyjną ww. trasy i w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono przewoźnika, który od marca 2011 realizuje połączenia, dowożąc mieszkańców gminy Nieporęt do stacji PKP Legionowo Piaski. Dzięki temu mieszkańcy mogą w ciągu 30 minut dojechać do linii SKM w Legionowie, przesiąść się do pociągów SKM lub KM i dojechać w ciągu kolejnych 30 minut do stacji Warszawa Gdańska.

Ważną informacją jest to, że na linii przewoźnik honoruje bilety obowiązujące w autobusach ZTM, z wyłączeniem biletów jednorazowych, dzięki czemu na ważnym bilecie można skorzystać z przesiadki do SKM czy KM co znacznie skraca podróż do i z Warszawy, głównie w godzinach porannego jak i popołudniowego szczytu drogowego.