Po naklejce do biletomatu

Od 9 maja pojazdy komunikacji miejskiej wyposażone w biletomaty są oznaczone specjalnymi naklejkami. W autobusach i tramwajach, piktogramy umieszczono przy drugich drzwiach, a w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej przy drzwiach zlokalizowanych najbliżej biletomatów. Dzięki temu, osoby czekające na przystanku, już w momencie wsiadania, będą wiedziały, czy w pojeździe znajduje się biletomat oraz którymi drzwiami wsiąść, aby wygodnie do niego dotrzeć.

Na naklejce został umieszczony napis BILETOMAT oraz symbole monet, którymi można płacić za bilety. Z myślą o cudzoziemcach, piktogram został przygotowany w wersji dwujęzycznej – polskiej i angielskiej.

Biletomaty mobilne są praktycznym narzędziem dystrybucji biletów. Korzystanie z nich,
w przeciwieństwie do kupowania biletów u prowadzącego pojazd, nie wiąże się z ograniczeniami, takimi jak możliwość zakupu tylko na przystanku, konieczność posiadania odliczonej kwoty, czy brak możliwości zakupu biletu w przypadku opóźnienia pojazdu.

Montaż biletomatów w środkach komunikacji miejskiej rozpoczął się w 2010 roku. Obecnie pasażerowie korzystają z 296 biletomatów, 148 w autobusach, 98 w tramwajach i 50
w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej. W biletomatach można kupić wszystkie rodzaje biletów kartonikowych. W lutym br. osoby korzystające z komunikacji miejskiej kupiły
w biletomatach prawie 140 tys. biletów.