1 sierpnia 2022 roku – sprawdzian syren alarmowych

Urząd Gminy Nieporęt, zawiadamia, że w dniu 1 sierpnia 2022 roku o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony sprawdzian syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności na terenie województwa mazowieckiego. Emitowany sygnał będzie trwał 1 minutę i będzie ciągły.

Uruchomienie syren będzie jednocześnie upamiętnieniem 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego”.

Sprawdzian systemu alarmowania zostanie przeprowadzany na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

Sygnał będzie miał charakter ćwiczebny wobec czego prosimy nie podejmować żadnych działań.