16 stycznia 2023 mija termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń

Przypominamy o zbliżającym się terminie płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń 2023 roku, który mija 16 stycznia 2023 r.

Opłatę można uiścić od poniedziałku do piątku:

  • gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Nieporęcie,
  • kartą płatniczą w Urzędzie Gminy Nieporęt, pokój nr 32:

w godzinach od 8:00 do 17:30 (poniedziałek),

w godzinach 8:00-15:30 (wtorek – czwartek), 

w godzinach 8:00-13:30 (piątek),

  • na  indywidualny rachunek bankowy.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nieporęt:

• 29,00 zł miesięcznie od mieszkańca, zamieszkującego daną nieruchomość, który nie posiada kompostownika,

• 27,00 zł miesięcznie od mieszkańca, zamieszkującego daną nieruchomość, który posiada kompostownik.

Więcej informacji o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Nieporęt  pokój nr 32 lub pod numerem telefonu 22 767 04 47.

Uwaga:

Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia.