Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

W dniach od 9 do 20 września na terenie województwa mazowieckiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja szczepienia przeprowadzana będzie metodą zrzutów z samolotów. Poniżej zamieszczamy plakat oraz informację dotyczącą postępowania ze zwierzętami, które zetknęły się ze szczepionką przeciwko wściekliźnie lisów.

Plakat dotyczący akcji szczepienia wolno żyjących lisów