Ankieta służąca opracowaniu Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zaprasza mieszkańców do wypełnienia ankiety nt. pożądanych działań do zrealizowania ze wsparciem finansowym Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Ankieta służy poznaniu Państwa opinii i pożądanych działań, jakie chcieliby Państwo, aby zostały ujęte w Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wypełnij Ankietę

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_XbuGgjeeGJKsKKMNxyxGWFyjx1oneaUXT3qNNvxkRNU9wg/viewform