Badanie ankietowe Mazowieckiego Instytutu Kultury – Jak uczestniczymy w kulturze

Mazowiecki Instytut Kultury w zeszłym roku rozpoczął badanie ankietowe dotyczące zmian w uczestnictwie w kulturze, jakie zaszły w ostatnim czasie. W pierwszym etapie zespół badawczy złożony z pracowników działu Mazowieckie Obserwatorium Kultury oraz dr Magdaleny Ochał z Kolektywu Badawczego prowadził rozmowy z przedstawicielami instytucji kultury działających w województwie mazowieckim poza Warszawą. Efektem pierwszego roku badań jest r4aport „Czas zmian. Kondycja instytucji kultury z województwa mazowieckiego w 2022 roku”.

W tym roku kontynuujemy badanie zwracając się już bezpośrednio do mieszkańców i mieszanek województwa mazowieckiego, odbiorców i odbiorczyń działań kulturalnych. Zespół badawczy przygotował ankietę internetową dotyczącą sposobów spędzania wolnego czasu, w tym przede wszystkim korzystania z wydarzeń kulturalnych, stacjonarnych i online. Jej wyniki będą służyć do ustalenia, jakie zmieniło się uczestniczenie w kulturze w ostatnich latach i zostaną zebrane w raporcie, który będzie dostępny na stronie Mazowieckiego Instytutu Kultury.