Bezpieczeństwo

Sygnały alarmowe i rodzaje alarmów >>>

Komunikaty ostrzegawcze >>>

Aplikacja SCHRONY >>>


ABC Bezpieczeństwa – poradnik 2024 >>>

Wykaz najważniejszych telefonów alarmowych:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie tel: (22) 774 28 28   telefon alarmowy STRAŻ POŻARNA  998

Komenda Powiatowa Policji w Legionowie tel: (22) 774 27 77 telefon alarmowy POLICJA 997 

Komisariat Policji w Nieporęcie tel: (22) 774 87 67

Telefon alarmowy Pogotowie 999

Komenda Straży Gminnej w Nieporęcie tel: (22) 774 87 91  tel interwencyjny 668 116 761

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego tel: (22) 595 13 00 tel. alarmowy 987

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel: (22) 764 04 17

Dział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i OC Urzędu Gminy  Nieporęt tel: (22) 767 04 40


Mapa Miejsc Doraźnego Schronienia