Budowa sieci wodociągowej w ul. Strużańskiej w Józefowie