Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego już działa

System c-KOB jest bardzo korzystny dla właścicieli i zarządców nieruchomości. Teraz książkę obiektu budowlanego można prowadzić także w postaci elektronicznej w systemie c-KOB – informuje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do tej pory książka obiektu budowlanego miała formę wyłącznie papierową. Teraz dzięki nowelizacji prawa budowlanego, która weszła w życie 1 stycznia 2023 r., możną ją także prowadzić w postaci elektronicznej. Potrzebny do tego będzie system c-KOB, czyli oficjalna, rządowa aplikacja. Dostępna jest ona pod adresem https://c-kob.gunb.gov.pl. Do korzystania z c-KOB nie potrzebny jest żaden specjalistyczny sprzęt czy oprogramowanie. Wystarczy komputer i przeglądarka internetowa. Dostępna jest także jego wersja mobilna na smartfony. Aplikacja jest całkowicie bezpłatna.

Jak informuje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego system c-KOB umożliwia założenie i prowadzenie książki obiektu budowlanego, wprowadzanie informacji o ekspertyzach i badaniach technicznych oraz danych dotyczących kontroli okresowych. W c-KOB będą odnotowywane m.in. informacje o przeprowadzanych kontrolach, ekspertyzy, przeglądy techniczne, decyzje, postanowienia i zaświadczenia wydawane przez organy administracji publicznej. System umożliwia szybki i bezpośredni dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca, łatwą edycję danych, automatyczne przekazywanie wymaganych dokumentów organom.

Co zyskujesz?

– pełną kontrolę nad aktualnością przeglądów,

– funkcję powiadamiania o zbliżających się kontrolach i przeglądach okresowych,

– szybki i bezpośredni dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca,

– łatwą edycję danych,

– automatyczne przekazywanie wymaganych dokumentów organom,

– niwelowanie ryzyka pracy w obiektach bez aktualnych przeglądów,

– niwelowanie kosztów związanych z karami za użytkowanie obiektów bez aktualnych przeglądów,

– zmniejszenie ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej.

Wszelkie informacje nt. c-KOB, a także folder informacyjny poniżej ;

https://www.gunb.gov.pl/strona/c-kob