Czasowa zmiana organizacji ruchu na ulicy Szkolnej w Józefowie.

Zawiadamiamy, że w związku z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w miejscowości Józefów, gm. Nieporęt

czasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona w terminie od 09.07.24r. do 19.07.24r.

Ul. Szkolna jest drogą gminną o numerze 180308W i zostanie zamknięta na czas prowadzenia robót. Objazd zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu o numerze ewidencyjnym WUZ.7120.2.110.2024.BŁ zostanie skierowany ul. Płochocińską, Jana Kazimierza(DW 633) i ul. Strużańską(DW 632).

W załączeniu plan sytuacyjny objazdu: