Dotacja celowa z budżetu państwa – Budowa kanalizacji sanitarnej część A – w rejonie Nieporęt-Pilawa

W 2022 roku, Gmina Nieporęt otrzymała dotację celową z budżetu państwa na wykonanie kanalizacji sanitarnej część A – w rejonie Nieporęt-Pilawa.

Przedmiotem inwestycji była budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 725 mb w systemie ciśnieniowym w ulicy Pilawa, w miejscowości Nieporęt. Inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Zegrzyńskiego, w obszarze funkcjonowania opaski kanalizacyjnej Jeziora Zegrzyńskiego. Wykonany ciśnieniowy system kanalizacji sanitarnej, pozwoli na zebranie ścieków sanitarnych z posesji zlokalizowanych przy ul. Pilawa w Nieporęcie i odprowadzenie ich do istniejącego systemu kanalizacyjnego. Wybudowana sieć kanalizacyjna włączona została do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Nieporęcie (główna magistrala opaski kanalizacyjnej), skąd ścieki odprowadzane są na oczyszczalnię „Dębe” w Orzechowie.

Koszt realizacji zadania to 1 200 008,91 zł, z czego 780 492 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa.