Dwie nowe stacje pomiarowe jakości powietrza w gminie Nieporęt

Czujnik jakości powietrza znajdujący się na ścianie budynku urzędu gminy Nieporęt.

Nasza gmina wraz z kilkunastoma gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego realizuje projekt w trybie pozakonkursowym pn.„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) w ramach którego wybudowała dwie stacje pomiarowe jakości powietrza. Jedna z nich znajduje się na budynku Urzędu Gminy Nieporęt, a druga w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa. Projekt jest wynikiem realizacji „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+” (ZIT WOF). Stacje pomiarowe zakładają stworzenie systemu zbierania i przetwarzania w czasie rzeczywistym danych dotyczących parametrów środowiskowych w gminach w obszarze – jakości powietrza w tym: PM10, PM2,5, NO2. Dane dostępne publicznie od września znajdują się na Warszawskiej Platformie IoT Już teraz można zobaczyć jak działa ten system. https://iot.warszawa.pl/

https://iot.warszawa.pl/