Dwie stacje do ładowania pojazdów elektrycznych w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa

W Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa pojawiły się dwie stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Podczas dzisiejszej sesji ( 24 listopada) Radni Gminy Nieporęt jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą ceny za ładowanie pojazdu. Wynosi ona 2,2 zł/kWh, z zastrzeżeniem zwolnienia stanowiska stacji po naładowaniu pojazdu w ciągu 15 minut. Po przekroczeniu tego limitu czasu obowiązuje opłata w wysokości 0,40 zł za każdą kolejną minutę zajmowania stanowiska stacji.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wtedy też stacje zostaną oddane do użytku.