Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie poszukuje pracownika

Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie

poszukuje osoby do pracy na stanowisko

Majstra ds. utrzymania porządku na terenach gminnych

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 774 87 89.