Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie zatrudni pracownika gospodarczego na ½ etatu od 1 kwietnia 2023 r.

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie zawodowe lub podstawowe

Do zadań na tym stanowisku należy

– utrzymanie porządku i czystości w otoczeniu budynku , 

– w okresie zimowym: odśnieżanie i usuwanie lodu z ciągów komunikacyjnych, a także
   posypywanie ich solą i piaskiem, 

– utrzymywanie w należytym stanie sprzętu technicznego służącego do utrzymania
   porządku,

– pielęgnowanie zieleni, m.in:
  • posługiwanie się sprzętem mechanicznym przeznaczonym do pielęgnacji zieleni oraz
      narzędziami ręcznymi,
  • nawożenie i podlewanie roślin,
  • pielęgnacja trawników,

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie oferty na adres e-mail:
sekretariat@spj.nieporet.pl lub dostarczenie osobiście do sekretariatu do 10.03.2023 r.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko wyłącznie z wybranymi kandydatami.

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)