5 kwietnia Dzień otwarty w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym

Drodzy ósmoklasiści i rodzice – już 5 kwietnia o 17:30 – Dzień otwarty w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym. W tym roku szkoła prowadzi nabór do dwóch klas pierwszych o profilach: mat-geo-ang ( przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski) oraz pol-wos-ang ( przedmioty rozszerzone język polski, WOS, język angielski).

Dokumenty można składać już od 15 maja 2024 r.

Plakat wydarzenia – Dzień otwarty w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym
Plakat wydarzenia – Dzień otwarty w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym
Plakat wydarzenia – Dzień otwarty w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym