Dzień Rolnictwa Ekologicznego w Unii Europejskiej – konkurs