Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie informuje o przeznaczeniu zdrój ulicznego zlokalizowanego przed Urzędem Gminy Nieporęt.

Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie informuje, że zdrój uliczny zlokalizowany przed Urzędem Gminy Nieporęt pełni funkcję zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Odbiorców którym odcięto dostawę wody w związku z niewywiązywaniem się z warunków umowy zawartej z Zakładem.

Odbiorca któremu odcięto dostawę wody każdorazowo informowany jest pisemnie o możliwościach korzystania z tego punktu.