Gruzja i Wielki Kaukaz – kolejne spotkanie klubu młodego podróżnika w filii GOK w Kątach Węgierskich