Historyczne pamiątki po bohaterze spod Wólki Radzymińskiej z 1920 r. , ppłk. Jerzym Boskim trafiły do Gminy Nieporęt

Podczas sesji Rady Gminy Nieporęt, 28 lutego 2024 r., historyk dr Mirosław Pakuła przekazał wójtowi Sławomirowi Maciejowi Mazurowi ukończoną książkę pt. „Jerzy Boski (1896-1982). Bohater boju o Wólkę Radzymińską w 1920 r.”. Biografia, która powstała na zlecenie Gminy Nieporęt, ma ponad 100 stron i składa się z 6 rozdziałów oraz załączników. Została opracowana głównie w oparciu o materiały przechowywane w kilkunastu archiwach i muzeach.

Książka trafi do rąk mieszkańców już w sierpniu 2024 r. Przygotowując publikację autor miał niezwykle trudne zadanie, gdyż Jerzy Boski zmarł bezpotomnie, a informacje o nim były rozproszone i niekompletne. Podczas pracy nad książką autor odnalazł członków rodziny Jerzego Boskiego, którzy przechowali pamiątki po nim. Mirosław Pakuła przekazał je, w imieniu i z upoważnienia Marii i Marka Boskich, w obecności Wójta Mazura, na ręce Konrada Szostka, prezesa zarządu Nieporęckiego Stowarzyszenia Historycznego. Wśród 24 pamiątek znalazł się Krzyż Virtuti Militari otrzymany za zwycięstwo w boju o Wólkę Radzymińską oraz inne odznaczenia. Znaczna część zbiorów to dokumenty dotyczące przebiegu służby Jerzego Boskiego oraz fotografie.

By w szczególny sposób upamiętnić jego zasługi Rada Gminy Nieporęt przyjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy „Rondo im. Jerzego Boskiego” rondu położonemu na skrzyżowaniu ulicy Strużańskiej z ulicami Przyszłość i Słoneczną we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt. Uroczyste nadanie nazwy odbędzie się w sierpniu tego roku.