Informacja dotycząca gminnego programu wymiany pieców:


Dnia 6 czerwca 2022 r. do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynęła uchwała Nr 13.231.2022 z dnia 24 maja 2022 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, którą to Kolegium orzekło o nieważności uchwały Nr LVII/37/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza na 2022 rok.

Wobec powyższego obecnie trwają intensywne prace w celu przygotowania nowego regulaminu w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła.

O uchwaleniu nowego Regulaminu będziemy informować mieszkańców bezzwłocznie.

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie wpływające wnioski będą rozpatrywane po uchwaleniu nowego „Regulaminu dotacji”, wg kolejności wpływu.

Więcej informacji udziela Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. (22) 767-04-10.