Informacja dotycząca narady zwołanej w trybie pilnym przez Wójta Gminy Nieporęt w sprawie awarii sieci wodociągowej na Osiedlu Głogi

W związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 11 maja 2023 r., która nastąpiła przy prowadzeniu budowy sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Głogi, w trybie pilnym zwołałem naradę, w której udział wzięli zastępca wójta, inspektor nadzoru inwestorskiego, dyrektor oraz kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego oraz skarbnik Gminy Nieporęt w celu podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Wydałem polecenie służbowe:

1. Natychmiastowego zabezpieczenia wody dla mieszkańców w razie wystąpienia awarii.

2. Polecenie sprawdzenia działania zasuw na sieciach wodociągowych na terenie Osiedla Głogi oraz wymianę niesprawnych zasuw, które umożliwiają odcięcie wody tylko i wyłącznie na odcinku wystąpienia awarii.

3. Wezwałem wykonawcę robót wraz z kierownikiem budowy i nadzorem inwestorskim do natychmiastowego zintensyfikowania działań na budowie w celu ograniczenia uciążliwości prowadzonych robót.

Przepraszam za uciążliwości związane z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz zaistniałą awarią sieci wodociągowej. Prowadząc tak wiele inwestycji nie da się niestety uniknąć ryzyka wystąpienia awarii, ale ze swojej strony zapewniam, że zrobię wszystko, żeby mieszkańcy w jak najmniejszym stopniu odczuwali tego typu uciążliwości.

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Głogi jest inwestycją bardzo trudną, ale jednocześnie niezbędną w celu ograniczenia problemów związanych z podtapianiem i zalewaniem domów podczas ulewnych deszczy i burz.

Chociaż zdaję sobie sprawę z uciążliwości tej inwestycji dla mieszkańców Osiedla Głogi, to jest to jednak ważna inwestycja, która ma za zadanie zabezpieczenie mieszkańców przed zalewaniem ich posesji i w konsekwencji przed tym, by nie musieli oni ponosić ogromnych kosztów związanych z usuwaniem skutków podtopień.