Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zajęcia pasa drogowego