Informacja o składaniu wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych suszą

Podaje się do publicznej wiadomości poszkodowanych producentów rolnych, że wnioski o oszacowanie Zgłaszanie szkód, w wyniku suszy, od 2020 r. odbywa się za pomocą aplikacji publicznej – „zgłoś szkodę rolniczą” https://aplikacje.gov.pl/app/susza. Złożenie ww. wniosku jest KONIECZNE do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację. Producenci rolni, po zalogowaniu się do tej aplikacji, profilem zaufanym składają wniosek o szacowanie strat w uprawach rolnych, w których klimatyczny bilans wodny w danym okresie wskazuje na możliwość spadku plonów w związku z suszą.

Należy pamiętać, że w przypadku chęci uzyskania protokołu/kalkulacji z oszacowania szkód przez rolników, obligatoryjnym pozostaje złożenie wniosku o oszacowanie w aplikacji publicznej. Wówczas jest możliwość złożenia wniosku o oszacowanie szkód w wyniku suszy, w wersji papierowej, w Urzędzie Gminy Nieporęt.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozporządzeniu zmieniającym, komisja winna oszacować szkody spowodowane przez suszę w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku przez producenta rolnego, nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodu upraw – co oznacza, iż po dokonaniu żniw komisja nie może podjąć się lustracji w danym gospodarstwie. Warunkiem rozpoczęcia prac komisji terenowej, w przypadku suszy jest zgłoszenie wystąpienia szkód przez producenta rolnego w terminie umożliwiającym ich oszacowanie, nie później niż do dnia 15 września roku wystąpienia szkody.

Poniżej przekazujemy Państwu wniosek o oszacowanie szkód w wyniku suszy rolniczej. Wypełniony wniosek należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt, Pl. Wolności 1       w godzinach pracy urzędu.

Uwaga!! Do wniosku o oszacowanie szkód w wyniku suszy rolniczej, obowiązkowo należy dołączyć wniosek o przyznanie płatności obszarowych na rok 2023 wraz z materiałem graficznym oraz kopię zgłoszenia zwierząt do systemu Identyfikacji Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Informujemy, że ostateczny termin składania wniosków o szacowanie upływa z dniem  18 sierpnia 2023 r.