Informacja o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu – droga krajowa nr 61 w rejonie wiaduktu kolejowego w Wieliszewie.