Informacja Wójta Gminy Nieporęt o stanie realizacji zadań oświatowych

w tym o wynikach Egzaminu ósmoklasisty i nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty za rok szkolny 2021/2022