Jak uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania w Wyborach do Parlamentu Europejskiego – informator dla wyborcy

W niedzielę 9 czerwca  w Polsce odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Jeśli planujesz głosować w innym miejscu niż to, w którym mieszkasz, przebywasz na stałe lub masz zameldowanie musisz złożyć wniosek, aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania tam, gdzie będziesz przebywać w dniu wyborów. Należy to zrobić do 6 czerwca, czyli najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów.

Wniosek należy złożyć w  urzędzie gminy, który wybierzesz. Wniosek składasz do wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta. Nie ma wzoru wniosku, trzeba napisać go samodzielnie. We wniosku powinny znaleźć się:

 • nazwisko,
 • imię (imiona),
 • numer PESEL,
 • oznacz wybory, których dotyczy twój wniosek – wybory do Parlamentu Europejskiego
 • możesz podać dane do kontaktu

Jeśli przebywasz na polskim statku morskim, składasz wniosek do właściwego kapitana statku. Jeśli przebywasz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, składasz wniosek do właściwego konsula.

Wyborcy, którzy uzyskają zaświadczenie o prawie głosowania w miejscu pobytu:

 • są skreślani ze spisu wyborców,
 • nie są ujęci w żadnym spisie wyborców,
 • zostaną wpisani na listę wyborców:

– w dniu głosowania,

            – w obwodzie głosowania, który wybiorą,

            – kiedy przedstawią zaświadczenie o prawie do głosowania.

UWAGA! Jeśli utracisz zaświadczenie o prawie do głosowania, nie weźmiesz udziału w wyborach!

Wniosek o prawie do głosowania mogą złożyć obywatele:

 • Polski,
 • Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski,
 • Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Źródło: www.gov.pl

Szczegółowe informacje na stronie www.gov.pl

Poniżej film informacyjny przygotowany przez Państwową Komisję Wyborczą.