KARTA MIESZKAŃCA GMINY NIEPORĘT – program ruszył 1 lutego 2022

Zniżki, ulgi, preferencje dla niektórych opłat. To korzyści, które da Karta Mieszkańca. Dla kogo będzie przeznaczona i jak będzie działać?

25 listopada Rada Gminy Nieporęt podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu KARTA MIESZKAŃCA GMINY NIEPORĘT. Program realizowany będzie przez gminę i kierowany będzie do osób, których miejscem zamieszkania jest gmina Nieporęt. Aby otrzymać kartę trzeba będzie spełnić kilka warunków. Będzie ona przysługiwać tylko tym osobom, które: rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie wskazując miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nieporęt, bez względu na to czy osiągają dochód oraz terminowo uiszczają na rzecz Gminy Nieporęt należne podatki i opłaty. Każdy, kto będzie chciał korzystać z programu, powinien jak najszybciej się zameldować i uregulować ewentualne zaległości na rzecz gminy. Więcej o kracie w zakładce KARTA MIESZKAŃCA GMINY NIEPORĘT

Jakie korzyści da nam Karta?

Planowane korzyści będą obejmowały pakiet ulg:

– w opłatach za korzystanie z gminnej pływalni Aquapark „Fala” w Stanisławowie Pierwszym

–  w opłatach za korzystanie z zajęć i imprez organizowanych i finansowanych przez Gminny Ośrodek Kultury

–  komunikacyjnej w transporcie publicznym –  za bilet 30-dniowy normalny imienny ważny w obu strefach biletowych (1+2) – mieszkaniec naszej gminy, posiadacz Karty Komunikacyjnej, która wchodzi w skład Karty Mieszkańca, płaci tylko 120 zł oszczędzając 60 zł. Za 30 – dniowy bilet ulgowy mieszkaniec płaci 60 zł zamiast 90 zł! W przypadku biletu 90-dniowego normalnego imiennego, koszt wynosi  330 zł (czyli o 130 zł mniej). Ulgowy odpowiednio wynosi 165 czyli o 65 zł mniej. Różnicę w cenie pokrywa nieporęcki samorząd. Aby naładować w biletomacie bilet metropolitalny ze zniżką należy wybrać opcję: Warszawa+

–  zwolnienia z części opłat za parkowanie na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt Pilawa

Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt to także możliwość z korzystania z gminnych programów zdrowotnych w tym:

–  poradni diabetologicznej

–  poradni rehabilitacyjnej, w ramach której można korzystać z następujących zabiegów rehabilitacyjnych z zakresu fizykoterapii:

1) pole magnetyczne,

2) diatermia krótkofalowa (DKF)

3) krioterapia miejscowa,

4) prądy diadynamiczne (DD)

5) prądy TENS,

6) prądy Traberta (UR)

7) prądy interferencyjne (PI, IF),

8)  ultradźwięki (UD),

9) jonoforeza,

10) galwanizacja,

11) laser,

12) tonoliza,

13) drenaż limfatyczny,

14) naświetlanie promieniem widzialnym (Sollux),

15) elektrostymulacja,

16) fonoforeza,

oraz z zakresu kinezyterapii:

1) ćwiczenia czynne wolne,

2) wyciągi,

3) ćwiczenia w odciążeniu (UGUL),

4) indywidualna praca z pacjentem,

5) nauka lokomocji,

6) ćwiczenia izometryczne,

7) ćwiczenia wspomagane.

–  programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców w wieku 55+.

–  a niebawem także z rehabilitacji pocovidowej

W przypadku korzystania z programów zdrowotnych, posiadacz Karty Mieszkańca Gminy Nieporęt nie będzie już musiał okazywać druku PIT!

Dotyczy to także PSZOK gdzie do tej pory, by móc oddać odpady, trzeba było okazywać dokument potwierdzający dokonanie opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Na Karcie Mieszkańca Gminy Nieporęt dostępne będą:

–  Karta Biblioteczna Gminy Nieporęt

–  Nieporęcka Karta Komunikacyjna, dzięki której mieszkańcy korzystają ze znacznych zniżek przy zakupie biletów długookresowych, 30 i 90 dniowych normalnych i ulgowych

–  Nieporęcka Karta Rodziny 3+, w ramach której uprawnieni korzystają ze zniżek:

– w opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,

–  w opłatach za korzystanie z gminnej pływalni Aquapark „Fala” w Stanisławowie Pierwszym,

– w opłatach za korzystanie z zajęć i imprez organizowanych i finansowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.

– oferowanych przez partnerów program

O karcie:

Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt będzie kartą zbliżeniową. Na plakietce koloru niebieskiego znajdować się będzie po jednej stronie zdjęcie jej posiadacza, imię i nazwisko, kod kreskowy oraz numer karty,  logo oraz herb Gminy Nieporęt. Z drugiej strony karty będzie bilet metropolitalny uprawniający do zniżek.

Wyrobienie Karty Mieszkańca Gminy Nieporęt będzie całkowicie bezpłatne, ważna z pewnymi wyjątkami przez dwa lata. Aby uzyskać Kartę Mieszkańca Gminy Nieporęt trzeba będzie złożyć wniosek.  Będzie można dokonać tego przez formularz elektroniczny dostępny w zakładce Karta Mieszkańca,  w  formie pisemnej podczas wizyty w Urzędzie Gminy Nieporęt,  za pośrednictwem poczty tradycyjnej albo firmy kurierskiej pod adresem: Urząd Gminy Nieporęt Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt.

Ważne. Jeśli ktoś korzysta już z karty komunikacyjnej i nie chce wyrabiać Karty Mieszkańca Gminy Nieporęt, nie musi tego robić. Stara karta komunikacyjna, wraz z wejściem Karty Mieszkańca Gminy Nieporęt, nie traci swojej ważności. Podobnie jest w przypadku Karty Bibliotecznej.

Szczegóły TUTAJ (w menu strony głównej: KARTA MIESZKAŃCA).