Kolejna edycja konkursu „Odpowiedzialni Społecznie 2022”

Po raz kolejny Starosta Legionowski wspólnie z Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zaprasza  pracodawców z terenu naszego powiatu do wzięcia udziału w konkursie „Odpowiedzialni Społecznie 2022”

Konkurs skierowany jest do pracodawców, firm i instytucji, które prowadzą swoją działalność na terenie powiatu legionowskiego, i które  włączają się w rozwiązywanie problemów społecznych, definiując swoją firmę nie tylko poprzez wymiar finansowy.

Celem konkursu jest popularyzcja biznesu odpowiedzialnego społecznie, a tytuł zostanie przyznany firmom, instytucjom oraz ich pracownikom, którzy swoją postawą zwiększają świadomość i wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności w biznesie, wpływając w ten sposób na jego pozytywny wizerunek.

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w trzech kategoriach: Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie, Instytucja Odpowiedzialna Społecznie oraz Pracownik Odpowiedzialny Społecznie.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie kompletu dokumentów do dnia 30 listopada, które są do pobrania w na www.cis.legionowski.pl, www.powiat-legionowski.pl. Zgłoszenia można przesłać drogą  elektroniczną na adres biuro@cis.legionowski.pl lub w siedzibie Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, przy ul. Warszawskiej 74.

Informacje można uzyskać pod telefonem 22 732 15 58.