Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego dotyczący przerwy w dostawie wody