Komunikat Nr 2/2022 „Moje Boisko Orlik 2012” dot. udostępnienia Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” w Józefowie przy ul.Szkolnej 61