Konkurs „Odpowiedzialni Społecznie 2023” – siódma edycja

Starosta legionowski wspólnie z Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zaprasza  pracodawców z terenu naszego powiatu do wzięcia udziału w konkursie „Odpowiedzialni Społecznie”. Edycja 2023 jest już siódmą z kolei.

Celem konkursu jest popularyzacja idei odpowiedzialnego, solidarnego społecznie biznesu i uhonorowanie pracodawców, instytucji i pracowników z terenu powiatu legionowskiego, którzy podejmują się takich działań. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z obowiązującym prawem i w poszanowaniu etycznych zasad współpracy.

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w kategoriach: Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie, Instytucja Odpowiedzialna Społecznie, Pracownik Odpowiedzialny Społecznie oraz kategorii specjalnej „Osobowość”, w ramach której doceniany jest całokształt wieloletniej indywidualnej działalności na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowania i odpowiedzialności społecznej.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie kompletu dokumentów do dnia 24 listopada, które są do pobrania w na www.cis.legionowski.pl, www.powiat-legionowski.pl. Zgłoszenia można przesłać drogą  elektroniczną na adres biuro@cis.legionowski.pl lub w siedzibie Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, przy ul. Warszawskiej 74.

Informacje można uzyskać pod telefonem 22 732 15 58.