Konkursu Aktywator Inicjatyw Senioralnych

Stowarzyszenie Dobra Fala zaprasza seniorów z powiatu legionowskiego do udziału w specjalnej edycji Aktywatora Inicjatyw (tym razem) Senioralnych.

Konkurs skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia, a na celu ma realizację inicjatyw, które zaktywizują uczestników do spędzania czasu wspólnie i w sposób aktywny, a także pokazać region Jeziora Zegrzyńskiego i powiatu legionowskiego, jako obszar przyjazny seniorom.

W konkursie można uzyskać dofinansowanie w kwocie 500 zł (jeśli w inicjatywie weźmie udział minimum 5 osób) lub 1000 zł (jeśli inicjatywa obejmie minimum 10 osób). Działanie mogą mieć charakter wielopokoleniowy, ale co najmniej połowa uczestników musi mieć ukończony 60 rok życia.

Planowane działania mogą mieć charakter wydarzeń:

  • kulturalnych (np. wyjście do kina, galerii itp.),
  • towarzyskich (np. spotkanie przy kawie, impreza senioralna itp.),
  • rozrywkowych (np. wspólne wyjście na kręgle, spotkanie towarzyskie itp.),
  • krajoznawczych (np. wycieczka krajoznawcza, spacer historyczny itp.),
  • społecznych (np. organizacja zbiórki itp.),
  • obywatelskich (np. organizacja debat, dyskusji itp.).

Wnioski (formularz dostępny poniżej) można składać od 24 października. Zakończenie przyjmowania wniosków nastąpi w momencie wyczerpania środków.