LIV sesja Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zawiadamiam o zwołaniu LIV sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się  w dniu 11 lutego  2022 r. (piątek), godz. 10.00,  w trybie zdalnym, za pomocą środków porozumiewania się na odległość, z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2022 – 2034.
  4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 Gminy Nieporęt.
  5. Zamknięcie sesji. 
    Projekty uchwał dostępne są w Portalu- eSesja

https://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/eb422fe2-6866-4