LVI sesja Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji-31 marca  2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) zawiadamiam o zwołaniu LVI sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się  w dniu 31 marca  2022 r. (czwartek), godz. 10.00,  w trybie stacjonarnym. Posiedzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, z proponowanym porządkiem obrad:                                       

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu plastycznego „Pływam, jestem zdrowy i bezpieczny – 10 lat Aquaparku Fala w gminie Nieporęt”.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2022 – 2034.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 Gminy Nieporęt.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego w 2023 r.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Nieporęt w roku 2022.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 23/30, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca działkę o nr 140/5, położona w Zegrzu Południowym gm. Nieporęt oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 11. Stanowisko dotyczące wsparcia i solidarności  z obywatelami Ukrainy.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji dotyczącej naprawy programu ochrony powietrza.
 13. Przyjęcie protokołów z LIII, LIV, LV sesji Rady Gminy Nieporęt.
 14. Informacja Przewodniczącej Rady z prac w okresie między sesjami.
 15. Informacja Wójta z prac między sesjami.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.                                                                                           

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

/-/ Bogusława Tomasik

„Projekty uchwał dostępne są w Portalu- eSesja: https://nieporet.esesja.pl/