LXXVI Sesja Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 poz. 40 i 572) zawiadamiam o zwołaniu LXXVI sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się  w dniu  24 lipca 2023 r. (poniedziałek), godz. 11.00,  w trybie stacjonarnym. Posiedzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, z proponowanym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad.  

3.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2023 – 2037.

4.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 Gminy Nieporęt.

5.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 32/4, położonej we wsi Kąty Węgierskie, gm. Nieporęt.

6.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „gen. Wiktora Thommée” dla mostowego obiektu drogowego w ciągu drogi powiatowej 1814W, położonego w obrębie Czarna Struga, gmina Nieporęt.

7.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zmiany planu ochrony dla rezerwatu przyrody Łęgi Czarnej Strugi.

8.      Przyjęcie protokołów z LXXIII, LXXIV, LXXV sesji Rady Gminy Nieporęt.

9.      Zapytania i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie sesji.         

Projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad dostępne są w Portalu mieszkańca – esesja https://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/f9731c76-9772-4