Mazowsze dla czystego ciepła 2023 – Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców gminy Nieporęt

W 2023 roku Gmina Nieporęt otrzymała dofinansowanie kosztów koniecznych do poniesienia przy poprawie efektywności energetycznej budynków poniesionych w ramach Uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza na 2023 rok. W ramach tego zadania wsparcie finansowe Samorządu Województwa Mazowieckiego otrzymały wszystkie (25 realizacji) wnioski dotyczące wymiany tzw. „kopciuchów”, które zgłosiły się do edycji prowadzonej przez Urząd Gminy w 2023 roku. Udział dotacji SWM wyniósł 103 897,25 zł (tj. 60% kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych realizacji).