Mazowsze dla klimatu 2022 – „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nieporęt”

 Zakres zadania obejmował modernizację oświetlenia na terenie Gminy Nieporęt w miejscowości Nieporęt. Modernizacja oświetlenia obejmuje ulice zlokalizowane na  Osiedlu Głogi, etap I – ul. Zagłoby, Oleńki, Rocha, Kmicica, etap II – ul. Ketlinga, Krzysi, Michała, Baśki. Istniejące oświetlenie w zakresie słupów, wysięgników, opraw i osprzętu zostało zdemontowane. Nowe słupy zostały zamontowane w miejscach słupów zdemontowanych. Oświetlenie ulic wykonano oprawami LED na słupach aluminiowych dł. 8m, kolor grafitowy z wysięgnikami 1,5 m.

Dotacja przyznana na realizację zadania w ramach Mazowsze dla klimatu 2022: 77 596,00 zł

Środki własne gminy:98 656,94 zł