Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu legionowskiego

W 2024 roku, tak jak w latach ubiegłych, udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu legionowskiego. Aby z niej skorzystać konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty. Zapisy przyjmowane są w godz. 8.00 -16.00 pod numerem telefonu 789 446 860 lub za pośrednictwem strony internetowej www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim prowadzone przez adwokatów i radców prawnych:

Starostwo Powiatowe w Legionowie – p. 207 na 2. piętrze

ul. gen. W. Sikorskiego 11

pon.- pt. 16:00-20:00

Urząd Miasta Legionowo – wejście z zewnątrz

przy wjeździe na parking Urzędu   

ul. marsz. J. Piłsudskiego 41

pon.- pt. 16:00-20:00

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie legionowskim w 2024 r. prowadzone przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie

ul. Modlińska 23A

pon. 9:00-13:00

wt.  8:00-12:00

śr.  11:30-15:30

Urząd Gminy Nieporęt – pokój nr 1 na parterze

Pl. Wolności 1

czw. 12:00-16:00

pt.  9:00-13:00

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim w 2024 r. prowadzone przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono:

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie

ul. Modlińska 102

wt.    10:00-14:00

czw. 12:00-16:00

Urząd Miasta i Gminy Serock – parter

Serock, ul. Rynek 21

pon.   08:00-12:00

śr.      08:00-12:00

pt.    12:00-16:00

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie legionowskim w 2024 r. ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji prowadzony przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono:

Starostwo Powiatowe w Legionowie – p. 207 na 2. piętrze

ul. gen. W. Sikorskiego 11

pon.- pt. 12:00-16:00

Spotkania z mediatorem, po zgłoszeniu zapotrzebowania, zastępować będą dyżur nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W przypadku braku zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, w punkcie odbywa się dyżur nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, porada prawna może być udzielona poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Fot. Image by Freepik