Nowe kamery monitoringu wizyjnego przy nieporęckim skateparku

Kolejne kamery monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt w Kompleksie Rekreacyjno – Wypoczynkowym Nieporęt – Pilawa. Urządzenia obejmują swoim zasięgiem cały skatepark. Wykonawcą była firma KamSYS Piotr Błoński z Legionowa. Koszt inwestycji 11 780,28 zł. brutto. Dzięki tej inwestycji na nieporęckim skateparku będzie teraz znacznie bezpieczniej.