Nowe zasady wydawania artykułów pierwszej potrzeby dla Uchodźców z Ukrainy

Uwaga! Od 21 maja 2022 r. (sobota) w Gminnym Punkcie Zbierania i Wydawania Rzeczy dla Uchodźców z Ukrainy znajdującym się przy ul. Podleśnej 4A, obowiązują nowe zasady. Artykuły spożywcze oraz artykuły higieny osobistej i środki czystości będą wydawane osobom po okazaniu numeru PESEL UKR.

Ogłoszenie w języku ukraińskim dotyczące nowych zasad wydawania pomocy rzeczowej dla uchodźców z Ukrainy w gminnym punkcie dla uchodźców
Ogłoszenie w języku polski dotyczące nowych zasad wydawania pomocy rzeczowej dla uchodźców z Ukrainy w gminnym punkcie dla uchodźców