Nowy program sterylizacji, kastracji oraz elektronicznego znakowania czworonogów już dostępny

Dobra wiadomość dla opiekunów psów i kotów.Gmina Nieporęt w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” otrzymała pomoc finansową w wysokości 20 tys. zł. Wsparcie finansowe ma pokryć 50% zaplanowanych kosztów związanych z wykonaniem w gabinecie weterynaryjnym zabiegów sterylizacji, kastracji oraz elektronicznego znakowania psów lub kotów z terenu naszej gminy. Pozostałą część kwoty stanowią środki własne gminy. Całkowity koszt zadania wynosi 40 tys. zł.

Celem programu jest przede wszystkim ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt, a w szczególności zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się psów i kotów. Program ma także podnosić świadomość mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz odpowiedzialnej i właściwej opieki nad czworonogami.

Prawo do uczestniczenia w programie mają zwierzęta, których właściciele lub opiekunowie społeczni zamieszkują na terenie Gminy Nieporęt oraz uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Nieporęt. Dodatkowo zwierzę musi mieć ukończone 6 miesięcy. Jedno gospodarstwo domowe może zgłosić maksymalnie dwa zwierzęta w danym roku. Zabiegi będą mogły zostać wykonane tylko i wyłącznie u zwierząt, u których nie stwierdzono przeciwskazań do ich przeprowadzenia np. ze względu na zły stan zdrowia bądź wiek. Decyzja o kwalifikowaniu i przeprowadzeniu kastracji i sterylizacji zwierząt każdorazowo należy do lekarza weterynarii, wykonującego zabieg. W przypadku nie zakwalifikowania zwierzęcia do zabiegu przez lekarza weterynarii należy niezwłocznie taki fakt zgłosić do Działu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Nieporęt. Warunkiem dofinansowania zabiegu jest oznakowanie zwierzęcia mikroczipem i zarejestrowanie w elektronicznym systemie identyfikacji zwierząt. W związku z tym, psy i koty właścicielskie oraz koty wolno żyjące, które do tej pory nie zostały oznakowane mikroczipem, w dniu przeprowadzenia zabiegu sterylizacji lub kastracji będą dodatkowo oznakowane zgodnie z programem.

Zabiegi sterylizacji lub kastracji oraz elektronicznego znakowania, przeprowadzone będą w Gabinecie Weterynaryjnym ALFAWET, ul. Jana Kazimierza 105 w Nieporęcie ( tel. 22 774 82 28). Akcja trwa do 25 października 2024 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Nieporęt, Dział Gospodarki Komunalnej, pokój nr 4, tel. 22 767 04 63, 22 767 04 62.

Źródło zdjęcia: Pexels